ПОМОЩ ОТ НЕБЕТО

Просто както го прави едно дете, ние можем да кажем на Господа точно това, от което се нуждаем. Можем да го уведомим за нашите временни нужди: храна, облекло, както и за духовните нужди: Хляба на живота и Дрехата на правдата от Исус Христос. Нашият Небесен Отец знаещ, че всичко това ни е необходимо и ни кани да се обърнем към Него в името на Исус. Защото, за да почете това име, Той ще черпи от безконечното си богатство и ще ни даде всичко, което ни е от полза. Даровете на Този, Които притежава всичката сила на небесата и на Земята са на разположение на Неговите чада. Те имат неоценима стойност, защото са придобити за нас чрез скъпоценната кръв на Изкупителя и са вечни, идвайки в отговор на нашите най-дълбоки нужди и най-пламенни сърдечни молитви, те ще бъдат споделени радостно от всички, които идват при Бога като малки деца.

Отец може да отвори нашия ум за това, което се отнася до временните, както и за духовните неща, може да ни даде тази деликатност, която ни липсва, за да разработим способностите и талантите си в Божието дело. Нека да искаме от Него мъдрост и Той ще ни я даде.