ПОМОЩ ПРИ ВСЯКА НУЖДА

„…то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули.“ (Евр.2:3)

Божествения Автор на спасението не оставя нищо недовършено в Своя план; всяка фаза от него е съвършена. Греховете на целия свят са положени върху Исус. Бог придава велика стойност на страдащото човечество в лицето на Исус, като опрощава целия свят чрез вяра в Заместника. И най-виновните не трябва да се страхуват дали Бог ще им прости, тъй като благодарение на съвършената Божествена жертва нарушението на Закона ще бъде опростено. Чрез Христос грешникът може да се завърне към своята вярност спрямо Бога.

Колко чуден е изкупителният план в своята простота и пълнота. Не само осигурява пълно опрощение за грешника, но и го възстановява, като осигурява пътя, по който той да бъде приет като Божи син. Чрез послушанието си човекът може да получи любовта, мира и радостта. Неговата вяра ще го свърже в слабостта му с Христос, Източника на небесна сила, и чрез Неговите заслуги ще намери одобрението на Бога. Защото Христос е удовлетворил изискванията на Закона и е предал Своята праведност на каещата се и вярваща душа.

Каква любов, каква чудна любов е изявена от Божия Син! Христос вдига грешника от най-долното състояние на деградация и го очиства, умива и облагородява. Съзерцавайки Исус, грешникът се променя и е издигнат до пълна степен на достойнство – до там, че да седне с Христос на Неговия трон.

Спасителният план осигурява помощ за всяка спешна нужда и за всеки копнеж на душата. Ако нещо в него е недостатъчно, грешникът би могъл да намери някакво извинение за това, че е пренебрегнал клаузите на Закона. Но безграничният Бог познава всяка човешка нужда и е осигурил всичко необходимо за задоволяването й. В такъв случай какво грешникът би могъл да каже във великия ден на последния съд в свое оправдание за това, че е отказал да обърне внимание – сериозно и старателно внимание – на предложеното му спасение?