ПОМРАЧЕНО ЛИЦЕ

“И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи. И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него.” Битие 4:5-7

Убийствената смес от гняв, завист и ревност може да помрачи всяко човешко лице, ако сърцето стои далеч от Бога. За да се разсърди толкова много, Каин е бил обиден – от отношение, неосъществени очаквания и неизпълними изисквания. Когато прочетем пълната история от книгата Битие 4 глава от стих 3 до стих 8, ще разберем как стъпка по стъпка Каин прие мрак в сърцето, проявен и на лицето му. Каин принесе жертва, но неправилно. Първа грешка – не може да отиваш на среща с високопоставен, ако преди това не си помолил да те приемат. Не може грешник да влиза в присъствието на Пресвятия Бог, ако не е помолил преди това за милост. Втора грешка – Дарителя не дължи похвала за дарове на дарения от Него. Каин е очаквал да бъде похвален за благодарствената жертва от плодовете на земята. Трета грешка – не може да изискваш това, което не ти се полага. Жертвата не беше правилна и не беше добра. Сам Бог му казва: “Ако правиш добро, не е ли прието?”

Бог направи всичко възможно за да има мир и разбирателство, като показа къде са проблемите на Каин, но обикналите тъмнина не желаят светлина.

“Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината…” Йоан 3:20