ПОСВЕТЕНИ В СЛУЖЕНЕТО

“Верният в най-малкото и в многото е верен…”Лука16:10

В служенето на Бога не трябва да има половинчати неща. Господ е възложил работа на всеки човек. Всеки трябва да стане път, по който Бог ще предаде волята на небето…

Трябва да се изпълняват тежки и неприятни задължения. Никой не бива да се поставя на такова място, откъдето с мълчанието си само би одобрявал погрешното. Такива хора подпомагат и поощряват плановете на врага, когато държат устата си затворени в момент, когато трябва да говорят истината с любов…