ПОСВЕТЕНИ ХРИСТИЯНИ

Нека тези, в чиито ръце Бог е поставил светлината на истината да се отделят от всяка неправда. Нека ходят в пътеките на правдата, овладявайки всяка страст и навик, които биха могли да помрачат Божието дело, или да оставят петно върху неговата святост. Това е делото на служителя, да се съпротивлява на изкушенията които лежат на пътя му, да израства над тези понижаващи стойности, които притеглят ума на по-ниско ниво. Чрез бдение и молитва той може така да запази най-слабите си места в характера така, че те да станат най-силни. Чрез Христовата благодат може да се постигне морална издръжливост, сила на волята и твърдост на целите. Има сила в тази благодат да ги направи способни да израстват над съблазнителните изкушения на Сатана и да станат верни, посветени християни.