ПОСВЕТЕН СЛУХ

“Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.” Мат.5:6

Ушите ми трябва да са затворени за слушане на злото. Така, ден след ден, можем да посвещаваме себе си на Бога. Слухът не бива да се осквернява със слушане на клюките, които критикуващите биха искали да споделят с нас, защото така аз не само ставам причина те /критикарите/ да грешат, като им позволявам да говорят за слабостите на другите, но и самият аз върша грях, като слушам подобни неща. Мога да предотвратя много злословия, ако посветя слуха си на Бога по такъв начин.