ПОСВЕЩАВАНЕ ВСЕКИ ДЕН

  “Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат”
(Ефесяни 4:29)

Посвещението е нещо много просто. Когато то стане ежедневна част от нашия практически живот, ние ще знаем много повече чрез него, отколкото да уповаваме на личния си опит. Нека всеки ден, всеки час сърцето да търси Бога: “Ето ме, Господи, аз съм твоя собственост, затова, послужи си с мен днес. Полагам всичките си планове в Твоите нозе и искам да следвам пътищата, посочени от Тебе. Моето време е Твое и целият мой живот принадлежи на Теб.” Нека сърцето непрекъснато търси Бога за сила, укрепление и благодат.