ПОСЕЩЕНИЕ НА БЛАГОДАРНОСТ

 

Според изследванията на някои американски лекари, когато си припомняме и изброяваме преживяните от нас благословения, това помага за добро физическо здраве. Доброволците, които си водели седмични дневници за благодарност, отбелязали, че изпитват по-малко болка от тези, които имат всеки ден кавги или неутрални събития.

Д-р Мартин Селигман развил идеята за „посещение на благодарност”, за да подпомогне постигането на крепко емоционално здраве. Той казва на хората да запазят в мислите си този, който е извършил важна промяна в живота им. Моли ги писмено да разкажат как този човек им е помогнал и след това да го посетят и да му прочетат на глас разказа. Тестовете показват, че дори и след една година хората, които са направили това, са по-щастливи и отбелязват по-малко случаи на депресия. А което е още по-важно, помислете какво е допринесло това за хората, на които са благодарили!

Апостол Павел има дълъг списък от хора, които са му помагали и за които е благодарен (Римляни 16:1-16). Той пише, че Фива е „служителка”, Прискила и Акила „си положиха вратовете под нож” за живота му, а Мария „се е трудила много”. И той отделя време, за да им благодари в писмото си до църквата в Рим.

Кой е помогнал за оформянето на вашия живот? Можете ли да направите посещение на благодарност – заради тях и заради вас?

Нека размислим какво е направил Христос чрез тези, които показват ни своята любов. И нека откликнем с признателност в нашите сърца за всяко внимание, за всяка една добрина.