ПОСЛАНИЕ КЪМ СЪПРУГ ПРИЧИНИЛ ДЕПРЕСИЯ НА СЪПРУГАТА СИ

Твоята строга студенина те прави като айсберг, смразяващ изявата на любовта и чувствата. Твоите укори и склонността ти към намиране на грешки са като опустошаваща градушка върху чувствително растение. Те са смразили и почти са унищожили живота в това растение. Твоята любов към света убива добрите черти в характера ти.

Съпругата ти е съвсем различен тип човек и е много благородна. Но когато тя проявява дори и в малките неща благородните си инстинкти, ти чувстваш неудобство, усещаш се изобличен в чувствата си и я укоряваш. Отдаваш се на придирчив и осъдителен дух. Караш съпругата си да мисли, че е бреме и товар и че няма право да упражнява благородство и щедрост за твоя сметка. Всички тези неща са дотолкова обезкуражаващи, че тя се чувства безпомощна и без надежда и няма стимул да се съпротивлява срещу всичко това. Тя се превива под силата му. Нейната болест е заболяване на нервите. Ако брачният й живот беше приятен, тя щеше да притежава в значителна степен добро здраве. Но през целия ви брак демонът е бил гост в твоето семейство, за да ликува над окаянството ти.

,,Ум характер личност” –  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html