ВЕЛИЧАВАТА ТЪРЖЕСТВЕНОСТ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪД

“Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили. И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.” (Матей 25:45,46)

Каква работа ни предстои само! Кой може да обхване това с ума си? Христос иска от всички да разберат, че краят на този свят е наближил и тържествените сцени на последния съд предстоят съвсем скоро. В онзи велик ден всички, чиито характери могат да бъдат оправдани от Съдията на цялата земя, ще застанат пред света, увенчани с почит и голяма слава. На тази земя те са изявявали светлината и славата на Бога, и сега Той им дава наградата според делата им.