ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОГРЕШНИ НАВИЦИ

Когато си позволяваме да формираме погрешни навици чрез стоене до късните часове и чрез чревоугодничество, ние полагаме основите на немощта. Когато занемаряваме физическата активност и прекалено напрягаме ума си или тялото си, изваждаме от равновесие нервната система. Онези,които по този начин скъсяват живота си и правят себе си негодни за служене, пренебрегвайки природните закони, се провиняват в грабеж спрямо Бога. Но те ограбват и ближните си. Възможността да бъдат благословение на другите – точно работата, за която Бог ги е изпратил в този свят – е била пренебрегната чрез собствения им начин на действие. Те са направили себе си негодни да извършат дори онова, което за по-кратък период от време биха могли да постигнат. Господ ни счита за виновни, когато чрез вредните си навици лишаваме по този начин света от добро.

,,Ум, характер и личност“ – Елън Уайт    Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—komplekt.html