ПОСЛЕДНАТА АГОНИЯ НА КРЪСТА

Сега под тежестта на вината, която Го смазваше, не Му беше позволено да вижда милостивото лице на Отца. Никой не ще разбере никога смъртната мъка, която изпитваше Спасителят в този час на върховно страдание, в които Му бе отнето Божественото присъствие. Неговата душевна агония беше така голяма, че Той забрави физическите терзания.

Бъдете усърдни, искрени! Голяма сила има усърдната молитва. Борете се в молитва както Яков! Бъдете в мъчително безпокойство, както Исус в градината, когато потта Му стана капки кръв. Някои християни се борят, за да постигнат победи и особени благословения с цел да извършат големи неща. Те вярват, че за да постигнат целта, постоянно трябва да бъдат на молитва и да плачат. Но всичките им утеснения, всичките им борби не ще могат да им осигурят благословенията, за които въздишат, ако не са изоставили изцяло АЗ-а си.