ПОСЛЕДНАТА АКЦИЯ НА САТАНА

„Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време“ (1 Йоан 2:18).

Врагът се подготвя за последната си атака срещу църквата. Така се е прикрил от погледа ни, че мнозина не вярват, че съществува, а още по-трудно е да бъдат убедени в удивителната му сила и активност.

Човекът – пленник на Сатана – по естество е склонен да следва предложенията му и да върши това, което той му заповядва. Няма в себе си сила да се противопостави на злото и да го победи. Само ако чрез вяра Христос живее в него, може да се осмели и да застане срещу този ужасен враг. Всички други средства за защита са напълно безполезни. Единствено чрез Христос сатанинската сила може да се преодолее. Това е важна истина, която всеки трябва да проумее. Лукавият е зает във всеки момент, опитвайки тук и там, обикаляйки по земята, като търси кого да погълне. Но настойчивата молитва, продиктувана от вяра, ще смаже усърдните му усилия (…)

Сатана се надява да включи остатъка от Божия народ в общата поквара, която превзема земята. С приближаването на Христовото завръщане той става все по-решителен и целеустремен, за да ги погуби. Мъже и жени ще проповядват, че им е разкрита светлина за дадено откровение, чието течение ще има за цел да се измести вярата от старите основи. Техните учения няма да издържат изпита на Божието Слово, но въпреки това души ще бъдат подмамени. Лъжливи слухове ще бъдат разпространявани и някои ще бъдат оплетени в тези мрежи (…) Не можем да бъдем бдителни срещу всяка форма на измама, затова Сатана постоянно следи да отдалечи човека от истината (…)

Някои хора нямат твърдост на характера. Те са като пластелинена топка, която може да бъде смачкана във всякаква форма, каквато бихме си представили. Тази слабост, нерешителност, неработоспособност трябва да се преодолее. Истинският християнски характер е непобедим при каквито и да било обстоятелства. Трябва хората да имат морален гръбнак, с който да устояват на ласкателства, подкупи или заплахи.

Бог е поставил граници, които Сатана не може да преодолее. Нашата най-свята вяра е тази защита; и ако растем във вярата, ще бъдем в безопасност под крилата на Всемогъщия.