ПОСЛЕДНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА ТРЕТИЯ АНГЕЛ

„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава“ (Откр. 18:1).

Великото дело на евангелието ще приключи с не по-слабо изявяване на Божията сила от това в началото. Пророчествата, изпълнили се при изливането на ранния дъжд, за да се открие евангелието на света, трябва да се повторят чрез късния дъжд, с който ще приключи делото на евангелската вест (…)

Божии служители, с лица огрени и сияещи от свято посвещение, ще бързат от място на място, за да разгласяват вестта от небето. Чрез хиляди гласове по цялата земя ще бъде разнесено предупреждението. Чудеса ще се вършат, болни ще бъдат изцелявани и знамения и свръхестествени явления ще следват стъпките на вярващите. Сатана също ще върши чудесна, но лъжливи, даже ще прави огън да пада от небето пред очите на човеците (Откровение 13:13) (…)

Печатни материали, разпространени чрез мисионските работници, вече са оказали своето влияние. И все пак ще има хора, чиито умове са били пленени от истината, тя им е направила силно впечатление, но им е било попречено да я разберат и да ѝ се отдадат напълно. Сега обаче лъчите на светлината проникват навсякъде, истината се вижда в цялата ѝ яснота и искрените Божии чада разкъсват задържащите ги досега връзки. Семейни, църковни връзки – сега са безсилни да ги спрат. Истината е по-скъпа от всичко друго. Въпреки обединеното действие на силите и оръдията против истината, броят на хората, застанали на страната на Господа, е голям.