Ако се намирате в бедствие, бихте ли помислили да свидетелствате на хората около вас? Джон Харпър направил точно това.

Харпър бил шотландски проповедник.Той пътувал с параход за Чикаго, където щял да проповядва три месеца в църквата Мууди. Когато параходът прекосявал Атлантическия океан, се ударил в айсберг и започнал да потъва. Някои от пътниците успели да се качат в спасителните лодки, но много, както Харпър, били изхвърлени в студените води на океана.

Докато хората неистово се опитвали да останат на повърхността на водата, Харпър плувал наоколо като ги питал дали познават Исус. В един момент той доближил един пътник, който се носел върху отломка от кораба и го умолявал да се довери на Христос. Точно преди да се скрие за последен път под ледените води, Харпър казал: „Повярвай в Господ Исус Христос и ще бъдеш спасен”. Четири години по-късно, на едно събиране на оцелелите от кораба Титаник, един човек свидетелствал, че през тази нощ бил спасен два пъти. Първо, той се доверил на Христос поради свидетелството на Харпър и второ, бил изваден от леденото море.

Предсмъртното желание на Харпър било той да даде надежда на безнадеждните хора. Дали това е желанието ни, докато сме живи? В криза или в спокойствие, дали казваме на хората за Този, Който може да спасява за вечността? Последното свидетелство на Харпър ни напомня, че трябва да казваме добрата вест на тези, които потъват в своя грях.

 

“Как ще чуят без проповедник?” Римляни 10:14

 

ТРЯБВА ДА КАЖЕМ НА ВСИЧКИ ЗА ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА СПАСИ ВСЕКИ.