ПОСРЕДНИК

 

Христос е наречен „единственият Ходатай между Бога и човеците”. Няма друг, тъй като всъщност друг и не е необходим. Благодарение на положението Му на Застъпник опасението и познанието на истината са достъпни за всички ни (Тимотей 2:4). Големият въпрос за нас е дали ще се възползваме от това, което Той предлага на всеки от нас, независимо от социалния ни статус, характер или минали дела.

„Ходатай” е дума, заета от търговския и юридическия език на древна Гърция. Тя описва човек, който води преговори или действа като арбитър между две страни, за да премахне несъгласията между тях и да постигне някаква обща цел, да доведе до подписване на договор или съглашение. В Посланието към евреите Христос като Ходатай е свързан с Новия Завет (Евреи 8:6), 9:15;12:24). Той осъществява помирение. Макар грехът да е разрушил тясната връзка между човек и Бог и да е способен да доведе до окончателното  унищожение на цялата раса, Христос идва да възстанови връзката. Това е помирение. Той и единствено Той е връзката между Бог и човек. Благодарение на тази връзка можем да се радваме на пълноценни взаимоотношения с Господа.

Павел Го нарича „Човекът Христос Исус” и с това подчертава Неговата уникалност – Той е едновременно и Човек, и Бог (1 Тимотей 2:5). Спасението и застъпничеството са вкоренени в човешкото естество на Исус и в Неговата доброволна саможертва. Бидейки Бог и човек, Той може да свърже небето и земята с връзки, които никой не може да разруши.

Исус Христос дойде, за да може да свърже ограничения човек с безпределния Бог. Да свърже небето със земята, откъснала се от него поради греха и беззаконието.