ПОСРЕДНИЧЕСКА МОЛИТВА В ЦЪРКВАТА

„И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всичките човеци.“ І ТИМОТЕЙ 2:1

Помагат ли нашите молитви на хора, които не виждаме често или не познаваме? Получават ли „царе и всички, които са на власт” (1 Тимотей 2:2) мъдрост, когато смирени и невлиятелни християни се молят за тях?

Нашето участие в спасителния план чрез молитва и работа донася спасение на много човешки същества, които иначе биха били изгубени. Молитвите ни имат значение! Мисионери биват благословени, държавни ръководители стават вярващи и изгубените намират Христос, понеже се молим за тях.

Нашите молитви имат влияние и върху собствения ни живот.

Господ желае да се молим за другите, понеже така сърцата ни могат да бъдат в изправност пред Него. Молитвата е урок за застъпничество, което Исус ще продължи да извършва като небесен Първосвещеник. След възнесението Си Исус започва Своето дело на наш ходатай. Той даде на учениците пример за работата Си на първосвещеник  небесното светилище. Това Негово дело е от полза за всички, които отидат при Него смирено, без никакво самолюбие и повярват в силата Му да спасява.