ПОСРЕЩАНЕ В НЕБЕСНИЯ ДОМ

„Отворете портите, за да влезе праведният народ, който пази истината.“ (Исая 26:2)

Животът на земята е началото на живота в небето.

Ние сме деца на Небесния Цар, членове на царско семейство, наследници на Бога и сънаследници с Христос. Жилищата, които Исус отива да приготви, ще получат само онези, които са верни и чисти, които обичат и са послушни на думите Му. Ако искаме да се наслаждаваме на вечния рай, трябва да вграждаме религията в дома си. Мир, хармония, обич и щастие трябва да обитават там всеки ден, докато тези скъпоценни неща не започнат да пребъдват в сърцата на семейните членове.

Това, което прави характера красив у дома, е същото, което ще го направи красив и в небесните обиталища.

Ако изявяваме Христовия характер тук, спазвайки всички Божии заповеди, ще бъдем възрадвани и благословени да зърнем още сега приятния дом в жилищата, които Исус е отишъл да подготви за нас.

Нека всичко, което е красиво в земния ни дом, да напомня за кристалната река и зелените поля, за разлюлените дървета и живите извори, за бляскавия град и певците с бели роби, за нашия небесен дом – света, чиято красота никой художник не може да изобрази, нито смъртен език да опише.

Там любовта и съпричастността, които Бог е внедрил в душата, ще намерят най-истинското си и сладко приложение. Истинското общуване с небесни същества, хармоничният социален живот с блажените ангели и с верните от всички векове, святото приятелство, което ще свързва цялото семейство в небето и земята, са част от преживяванията на новия живот. С неизразима наслада ще влезем в радостта и мъдростта на непадналите светове.

Привилегия на родителите е да отведат децата си до портите на Божия град с думите: „Опитах се да науча рожбите си да обичат Господа, да вършат волята Му и да Го прославят“. Пред такива хора портите широко ще се отворят и родители и деца ще влязат през тях.