ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ

“Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.”
2 Петрово 3:18 

Всеки човешки живот е изобилства от изкушения, но само чрез вяра в Исус ще намерим благодатта, която да ни крепи и помага във всяко време на нужда. Като работници ние трябва да живеем един дарен ни от Христа живот, в който да изградим характери за небето. Всеки отделен период от този живот ни дава с течение на годините някои неповторими по същността си възможности за работа, затова всяка идваща година трябва да се използва за умножаване на Господното богатство чрез най-добрия труд, на който сме способни. Това, заедно с помощта на божествените сили и представители, ще даде нарастване и движение напред и нагоре в нашето постепенно приближаване към небето, вървейки в сигурната пътека на Христа.