ПОСТОЯННА ВРЪЗКА

“Стойте в Мен, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не стои на лозата, така и вие не можете, ако не стоите в Мен.” Йн. 15:4

Такова нещо, като “моментално освещение”, не съществува. Освещението е във всекидневното работене с Бога. Чуй какво казва апостол Павел: “Аз всеки ден умирам” (1 Коринтяни 15:31). Божият служител е приемал обръщане към Бога всеки ден. Когато истината и Божият Дух разкриваха пред Него недостатъците на човешкия му характер, апостолът отхвърляше от себе си всичко зло, умираше за личното аз и очистваше себе си “от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенства в светост със страх от Бога” (2 Коринтяни 7:1)