ПОСТОЯННА МОЛИТВА!

 

Онези, които живеят в последните дни, ще имат особено голяма нужда от молитва. Ако Спасителят на хората със Своята божествена сила изпитваше нужда от молитва, колко повече слабите, немощни, грешни смъртни хора трябва да чувстват необходимостта от молитва – пламенна, постоянна молитва! Когато Христос беше най-свирепо атакуван от изкушение, Той не ядеше нищо. Предаваше Себе Си на Бога и чрез сериозна молитва и съвършено покорство на волята на Своя Отец излизаше победител.

Изповядващи истината за тези последни дни, над всяка друга група, наричаща се християни, трябва да подражават на великия Пример в молитва.