ПОСТОЯННА МОЛИТВА

Бих искала да мога да помогна на всички, които работят за Божията кауза да почувстват голямата нужда от постоянна и искрена молитва. Не е необходимо да бъдат непрестанно на колене, но техните сърца могат да се издигат към Бога. Ето така Енох е ходил по Бога. Да ходи с Бога за Енох съвсем не означаваше да прекарва часовете си в екстаз или съзерцание. Но да изпълнява вярно всичките си всекидневни задължения. В семейството, както и извън дома – като мъж, като баща, приятел, гражданин – във всичко и навсякъде той живееше като БОЖИЙ служител.