ПОСТОЯННИ В ЛЮБОВТА КЪМ ИСТИНАТА

  “Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.”
(2 Тимотей 2:22)

Младежите трябва да са обградени от здрава, възвисяваща духа атмосфера на влияние. Те трябва да живеят постоянно в любов към истината, а стандартът, поставен пред тях да бъде висок. Някои чувстват желание да бъдат оставени без контрол, така че да могат да вършат каквото си пожелаят… Родителите в църквата са под святото задължение да бдят за душите на своите деца, като хора които ще отговарят пред Господа за това. Нека никой, нито родители, нито младежи – не бъде склонен да вярва, че развлеченията са от съществена важност, че небрежното пренебрегване на Святия Дух в часовете на себично удоволствие трябва да се счита като нещо маловажно. Бог не е за подиграване. Нека всеки младеж и девойка се замислят: “Готов (а) ли съм днес да посрещна края на живота си? Имам ли сърдечното желание и подготвеност, които ме правят готов (а) да върша това, което Бог ми е възложил…?”

Всеки млад човек трябва да превърне Божието слово в свое ръководство и да взема ежедневно от Библията поуките, които тя съдържа. Ако някои откажат да се ръководят от наставленията на словото, нека знаят че засяват семена, които врагът е вложил в ръцете им, че вършат това в безотговорност спрямо плодовете, които ще пожънат.