ПОСТОЯННО СЪГЛАСИЕ

“Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз искам, а както Ти искаш.” Мат.26:39

Святостта е постоянно съгласие с Бога. Ще откажем ли тогава да бъдем това, което Христос иска от нас – християни на дело и истина – така щото светът да види в нашия живот откровение за спасителната сила на истината? Този свят е нашето подготвително училище и докато сме на земята, ще срещаме изпитания и трудности, но винаги ще бъдем в безопасност, докато се придържаме здраво за десницата на Христа…