ПОСТОЯНСТВАЙТЕ В МОЛИТВАТА

Изключително под влиянието на Сатана се достига до вярване, че напразно се обръщаме към Бога, че молитвата е проста формалност. Сатана знае, колко много се нуждаят последователите на Христос от размишление и молитва, за да останат бдителни и да устоят на неговите хитрости. Молитвата от вяра е голяма сила за християнина и сигурно предпазно средство срещу Сатана. Врагът не ще успее да победи и най-смирения и слаб последовател на Господа, ако той постоянства в молитвата. Ако Сатана беше спечелил победата, не би имало надежда за Петър. Неговата вяра би претърпяла пълно крушение. Но врагът не се излага на опасност извън сферата, която му е определена. Никаква сила от сатанинското могъщество не може да унищожи душата, която се поверява с простота на Божествената мъдрост.