ПОСТОЯНСТВОТО СЕ ВЪЗНАГРАЖДАВА

Един терапевт демонстрира как постоянството се отплаща. Негов пациент страдаше от нараняване на крака. Коляното му беше частично счупено. След съответна хирургическа операция стъпалото остана в гипс за две години. Когато гипсът беше махнат, пациентът още беше неспособен да си движи стъпалото. Използвайки технологията на биологичната обратна връзка, терапевтът демонстрира, че нервите, необходими за движението на стъпалото му, са все още живи. Когато направи усилие да раздвижи стъпалото си, пациентът видя от уреда за обратна биологична връзка доклада за активността на нервите, въпреки че не можеше да си движи стъпалото. Самото му усилие да раздвижи стъпалото активизира нервните връзки да се поправят и оформят. При повтарянето на тези усилия няколко пъти на ден за по-малко от две седмици пациентът успя да раздвижи стъпалото си. Очевидно периферните нервни краища бяха повредени от нараняването. Но усилията, приложени за раздвижване на стъпалото, бяха възнаградени.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“