“ Постоянствайте в молитва и бъдете в нея с благодарност.“ Кол 4:2

Една жена решила да се застъпва в молитва за нейния невярващ съпруг в продължение на осемнадесет месеца всеки ден непрестанно се молела. Когато след изтичането на това време никакъв плод не можела да  види тя извиквала: „Господи, ще се моля за моя съпруг всеки ден и всеки  час, докато съм жива!” Същия ден Господ послушал нейната молитва като й подарил покаяние на нейния съпруг.