Посттравматично стресово разстройство

Тревожни разстройства

Названието на третото тревожно разстройство показва основната характеристика на това заболяване. То обикновено се среща при хора, които са преживели тежко емоционално травматично събитие.

 ТИПИЧНИ БЕЛЕЗИ НА ПОСТТРАВМАТИЧНО СТРЕСОВО РАЗСТРОЙСТВО 

 • Жертвата е преживяла силно емоционално събитие.
 • Жертвата има стряскащи мисли и спомени.
 • Те се отключват от обикновени житейски събития.
 • Болестта първо е забелязана при ветерани от войната.

Това състояние може да изтощава човека и да нарушава близките връзки. ПТСР може да доведе до множество неблагоприятни последици.

РЕАКЦИИ НА ЖЕРТВИ НА ПОСТТРАВМАТИЧЕН СТРЕС 

 • Кошмари
 • Проблеми със съня
 • Дневни страхове
 • Депресия
 • Затваряне в себе си
 • Недоверие към другите
 • Емоционална безчувственост
 • Чувство за безпомощност

Жертвата се опитва да избягва ситуациите, които отключват неприятните спомени.

Скорошни проучвания подсказват, че хората с ПТСР са изложени на по-висок риск от криминално поведение, произтичащо от агресивно отношение и нарушен самоконтрол. А други проучвания разкриват връзки между ПТСР и повишен риск от хронични болести, например сърдечни.

ПТСР се натрапи на общественото внимание в съвсем конкретния контекст на психическото разстройство от тежки бойни условия на ветерани от войната. Това заболяване сега поразява повече от пет милиона американци всяка година и се поражда от най-различни травматични събития. Те могат да бъдат изнасилване или сексуално насилие, други криминални мъчения, природни бедствия като урагани или земетресения и сериозни автомобилни катастрофи или други пътни травми.

ПТСР не е неизбежна последица от силни стресори. Дори сред хората, получили крайно жестоки травми, само около 9% всъщност развиват разстройство. Обаче дори и 20 години след участие в битка процентите достигат до 15 в групи като ветераните от Виетнам.

Фактът, че не всички травматизирани хора развиват ПТСР подчертава един от най-важните аспекти от теорията за стреса. Генетичните фактори, подражанието и други социални фактори явно влияят върху това дали ще се развие. Има нови доказателства, подсказващи, че човек, който получава силна социална подкрепа след травматично събитие, по-трудно ще развие ПТСР.

Източник: “Изход от депресията”, д-р Нийл Недли

Йорданка Дейчева, психолог