ПОСТ И МОЛИТВА

Марк 9:29 „И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост]…”

Исая 58:6,7 „Не това ли е постът, който Аз съм избрал, Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?“

Постът е за времената на специална нужда. Той е отношение, а не ритуал. Онзи, който пости поради правилни причини казва: „За мен моята зависимост от Бога е по-важна, отколкото храната и питието.” Исус Христос също препоръчва: „Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост” (Марк 9:29). Да имате отношение на пост означава, че личното ви време с Бога е толкова важно за вас и стои толкова високо в списъка ви с приоритети, че дори да сте притискани от времето и нуждата, вие винаги ще избирате духовната страна на нещата. Това е истинския пост. Той не е някаква небесна „гладна стачка”, чрез която поставяме Бога „натясно”, отказвайки да се храним. Няма нищо, което можем да направим, за да накараме Бог да пожелае да отговори на молитвите ни. Той вече Го желае. Каквато и да е стойността на поста, тя е за нас –не за Него. Ние сме онези, които се нуждаят да бъдат променени. Постът и молитвите ни нямат за цел да променят Бога.