ПОТВЪРДЕНА ВРЪЗКА

Първоначалните наблюдения за връзката между консумацията на животински протеини и честотата на костните фрактури са много впечатляващи и днес ние имаме правдоподобно обяснение на това как се осъществява тази връзка или какъв е механизмът на действие.

Болестните процеси рядко са толкова прости, че да кажем „един механизъм е отговорен за всичко”. Но работата, извършена в тази област, достави силни аргументи. Едно проучване, публикувано през 2000 г., от Ме­дицинския департамент на Калифорнийския университет в Сан Франциско  сравнява честотата на костните фрактури с пропорцията на консумираните животински и растителни протеини и показва, че фрактурите практически изчезват при висок коефициент на съотношението между консумацията на растителни и животински протеини. Тези проучвания са неоспорими по няколко причини, а именно: публикувани са във водещи научноизследователски списания, авторите са били много прецизни в анализите и интерпретациите на данните, включват голям брой съобщения от различни проучвания, а установената статистическа значи­мост на връзката между животинските протеини и костните фрактури е наистина изключителна. Те не могат да бъдат подминати просто като „още няколко проучвания“. Най-новото от тях представлява обзор върху осемдесет и седем отделни проучвания.

,,Китайското проучване“  д-р Кембъл