ПОТОК ОТ ЛЮБОВ 

“който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.” Йоан 4:14

Христовата любов е дълбока и силна, течаща като неукротим поток към всички, които я приемат. Няма егоизъм в Неговата любов. Ако тази небесна любов е пребъдващ принцип в сърцето, тя ще се изяви не само пред най-близките ни в святи отношения, но и пред всеки, с когото влизаме в контакт. Тя ще ни накара да подаряваме малки жестове на внимание, да отстъпваме, да вършим добро, да говорим нежни, истинни и насърчителни думи. Ще ни научи да съчувстваме на тези, чиито сърца жадуват за състрадание.