ПОТЪВАЩ КОРАБ

Много хора мислят, че са свободни, защото се чувстват добре и правят каквото си искат. Те мислят малко или изобщо не мислят за Бога, като приемат, че животът, посветен на Христос, е ограничен и скучен.
В своята книга Призив към ученичество, Хуан Карлос представя картинно този вид мислене. Представете си, че един кораб потъва и капитанът знае за това. Той казва на пътниците, че тези, които пътуват във втора класа, са свободни да отидат в първа. Тези, които обичат да пият, могат да вземат всичкото уиски, водка или вино, което пожелаят -то е безплатно! Който желае да играе футбол в трапезарията, може да направи това. Ако се счупи нещо, това не е проблем. Пътниците са възхитени и мислят, че са напълно свободни. Но скоро те всички ще потънат.
Това е картина на царството на тъмнината. Хората имат „свобода” – разврат, наркотици, алкохол, всичко каквото пожелаят. Те са убедени, че са царе и царици на своето собствено малко царство. Но духът на смъртта ги контролира и накрая ще ги унищожи.
Истинската свобода се намира в Исус Христос. Той ни дава способност да станем това, за което сме били създадени. Неговите ограничения са като крила на птица или платна на кораб. Приемете Го като свой Спасител и истината ще ви направи свободни.

„Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.“ Йоан 8:32

ИСТИНСКАТА СВОБОДА СЕ НАМИРА В ПОСВЕЩЕНИЕТО НИ НА ХРИСТОС.