ПОУКИТЕ ОТ БЕЗПЛОДНАТА СМОКОВНИЦА

“Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние”
(Матей 3:8)

Урокът, скрит в безплодната смоковница нека винаги да бъде пред очите ни. Показната праведност не ползва никак нуждите на света днес; тя не върши Божията воля спрямо човешкия род. Бог търси плодородни клони. “Нахрани овцете ми с чиста храна”, е Господната заповед към всички, които са призвани да бъдат учители в спасителното благовестие. Бог е промислил всичко необходимо, щото спасителната сила на благовестието да проникне до всяко кътче.

Правят се грешки, които оставят погрешно впечатление в умовете, защото на човеците се дава да бъдат настойници над важни интереси, а същите хора страдат от липсата на спасяващата евангелска благодат в себе си; те не са приели чистотата и простотата на благовестието като част от своя живот, нито търсят често Бога със смирени, искрени молитви. Праведните, себеотрицателни дела не се считат от тях за необходима, неразделна част от християнския им живот. Не виждат необходимостта от притежанието на Христовия дух, не се стремят да подражават на примера Му в своето служене. Нужни са думи на предупреждение и призив към младите, думи които умоляват да се предадат изцяло в ръцете на Бога, за да придобият пълно обръщане. Бог съветва праведниците да направят решителни промени.