ПОЧИВКА И МИР

Животът в Христос е живот на почивка и мир. Неспокойството, чувството за неудовлетвореност и нервността разкриват отсъствието на Спасителя. Ако Исус е въведен в душата, животът е изпълнен с добри и благородни дела за Господа. Човек забравя да служи на себе си и живее все по-близо до милия Спасител. Характерът му става христоподобен и всички околни разбират, че е бил с Исус и се е учил от Него.

Всеки притежава в самия себе си източника на собственото си щастие или окаянство. Ако пожелае, човек може да се издигне над низките и сантименталните чувства, каквито мнозина преживяват. Но докато е горд от себе си, Господ не може да направи нищо за него. Сатана ще представя амбициозни проекти, за да омае чувствата и сетивата му. Но той трябва винаги да държи пред себе си целта на високото призвание от Бога в Христа Исуса. Бързо вършете всички възможни дела, които можете да извършите в този живот. „Мъдрите ще светят като светлостта на простора и тези, които обръщат души към правдата, – като звездите навеки“ (Даниил 12:3).

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product/277/Um-Harakter-Lichnost—

komplekt.html