„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото, където съм Аз, да бъдете и вие.“ (Йоан 14:3)

Над 2000 години са изминали, откакто Спасителят дава обещанието Си за Своето второ идване. През вековете тези Негови думи са изпълвали с кураж сърцата на верните Му. Обещанието все още не е изпълнено, но изговорените думи са не по-малко сигурни.

Христос ще дойде в славата Си, в славата на Своя Отец и в славата на светите ангели. Десетки хиляди по десетки хиляди ангели красиви, триумфиращи Божи синове, които притежават ненадмината красота и слава, ще Го придружават по пътя Му. Вместо венеца от тръни Той ще носи славна корона. Вместо със старата пурпурна мантия ще бъде облечен със снежнобяла дреха, „каквато никой белач на земята не може така да избели“ (Марк 9:3). И на одеждата Му, и на бедрото Му ще пише: „Цар на царете и Господ на господарите“ (Откр.19:16).

За своите верни последователи Христос е ежедневен Другар и близък приятел. Те живеят в тясно и непрекъснато общение с Бога. Върху тях е осияла Господнята слава. Върху тях се е отразила светлината от познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. Сега се радват на ярките лъчи от славата на Царя в присъствието на Неговото величие. Те са подготвени за общуване с Небето, защото имат небето в сърцата си.

С вдигнати глави, озарени от греещите лъчи на Слънцето на Правдата, с радостта от това, че спасението им наближава, те излизат да посрещнат Младоженеца, казвайки: „Ето, този е нашият Бог, чакахме Го и Той ще ни спаси“.

Времето на бавенето е почти към своя край. Странниците и пришълците, които толкова дълго време са търсили по-добра родина, са почти у дома. Чувствам, че трябва да извикам силно: Връщаме се у дома! „Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си“ (2Петр.3:14).