ПО-БЛИЗО ПРИ ИСУС

 

Веднъж малкото момче влезнало в стаята на баща си и с леки стъпки се приближило до писалището му. „Какво желаеш, моето момче?” – запитал баща му. „Нищо, татко, аз искам само да бъда при тебе”. Можеше ли нещо друго да зарадва повече бащиното сърце? Нашият небесен баща се чувства почетен когато дойдем при Него с детинска простота, за да се радваме на Неговото присъствие. Най – слабият от нас може да отиде с пълно упование при Него, знаейки, че Той ще го приеме. Когато  и най – скромният от  човешкото семейство дойде при своя Баща със съкрушено сърце… цялото небе се радва. Топлота, нежност и любов царуват на небето. Топлотата и любовта на небето са всичко, от което ние се нуждаем. Затова нека търсим единодушно Бога в молитва и се приготвим за изливането на късния дъжд ! Бог обича Своите чеда и бди над тях, знае от какво се нуждаят, но му е драго да чуе гласа им, да споделят те с Него своите мисли – както родителите искат децата им да разговарят за всичко с тях и да искат от тях каквото им е необходимо. В приятелството на човека с Бога няма място за егоизъм. Молитвата не бива да изразява себелюбие. Патриарсите не са били егоисти. Те обичали всеотдайно Бога както в сиромашия, болест, тъмница, на кладата, така и в моменти на щастие и изобилие. Патриарсите познавали добре силата на молитвата. Те знаели, че тя е ключ в ръката на вярата, с който се отваря небесната съкровищница на Божията милост и благодат. В молитвите си те са  искали не Той да слезе на земята, но те отивали пред лицето Му в небесата и не се завръщали без благословение. Те знаели от опитност   истината, която Исус изрече: Марко 11:24.

Молитвата без вяра няма сила. Вярата е дар Божи – дар, какъвто са очите, ушите, езикът и разумът. Тя служи на човека като сал, с който преминава от единия край на реката до другия.  Човекът може да търси Бога само чрез молитва и да Го намери чрез вярата. Ключът за успех в духовния живот е в ръцете на вярата, а този ключ е молитвата. Молитвата е като буйна река, която в коритото на вярата преодолява всяко препятствие. Бог отговаря на онези молитви, които  са продиктувани от силата на вярата.