ПО-ВИСШИЯТ ЖИВОТ

 

Господ желае мъжете и жените да живеят по-висшия живот. Дава им благото на живота не за да им даде възможност само да спечелят богатство, но да усъвършенстват своите по-висши способности, като вършат добро. Той е поверил на човека работата да издирва и облекчава нуждите на ближните си. Трябва да работим не само за своите себелюбиви интереси, но и за интереса на всеки един до себе си, благославяйки другите със своето влияние и добри дела.Тази Божия цел е изцяло изявена в живота на Христос.