ХРИСТОС – МОЯТ ПО-ГОЛЯМ БРАТ 

“Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете” (Евр.2:17).

По-големият Брат на нашата раса стои до вечния трон. Той вижда всяка душа, която обръща лицето си към Него като към Спасител. Знае от опит какви са слабостите на човечеството; какви са копнежите ни и къде е силата на нашите изкушения. Бди над теб, треперещо Божие дете! Изкушаван ли си? Той ще те избави. Слаб ли си? Ще ти придаде сила. Невеж ли си? Ще те просвети. Наранен ли си? Ще те изцели. Господ „знае броя на звездите“ и в същото време „лекува съкрушените по сърце и превързва раните им“.