ПО-МАЛКО ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Анализ от 2015 г. е установил, че при хората, които консумират повече пълнозърнести храни, се наблюдава тенденция за значително по-дълъг живот независимо от другите фактори, свързани с храненето и начина на живот. Това не е изненадващо, като се има предвид, че пълнозърнестите храни  очевидно намаляват риска от сърдечна болест, диабет тип 2, затлъстяване и инсулт. Консумирането на повече пълнозърнести храни би могло да спасява живота на повече от един милион души по света всяка година.

Изберете някакъв индикатор за възпаления. Да вземем С-реактивен протеин (CRP) например. Нивата на CRP в организма се повишават като реакция на възпалителни процеси и затова той се използва като скрининг тест за системно възпаление. Според оценките всяка ежедневна порция пълнозърнести храни намалява концентрациите на CRP с приблизително 7 процента. Нещо повече, има цяла азбучна супа от маркери за възпаление, които очевидно се подобряват от пълнозърнестите храни:  ALT, GGT, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, TNF-R2. Или както е представено в American Journal of Clinical Nutrition, ,,Приемът на пълнозърнести храни потиска възпаленията”.

Дори да изключим сърдечната болест и рака, обичайният прием на пълнозърнести храни се свързва със значително по-малък риск от смърт от възпалителни заболявания.

,,Можем да сме здрави” Д-р Майкъл Грегър