ПО-ПЪЛНО ПОЗНАНИЕ

„А това е вечен живот, да познаят Единия истинен Бог, и Исус Христос, Когото Си изпратил“ (Йоан 17:3).

Само чрез опознаване на Бога можем да се приготвим да Го посрещнем при идването Му. Но много от онези, които изповядват, че вярват в Христос, не познават Бога. Имат само повърхностна религия; ето защо не знаят как да се доверяват, как да постъпват и живеят. Не знаят какво представлява необезпокояваната любов или какво означава да ходиш чрез вяра. Не могат да разберат, че техният дълг е да получат, за да могат да обогатят други.

Светът с неговото мъдруване не познава Бога. Мнозина са говорили с красноречие за Него, но разсъжденията им не са довели хората по-близо до Господа, защото самите те не са свързани в жизнена нужда от Него. Като се представят за мъдри, те глупеят. Познанието им за Бога е непълно.

Не бихме могли с търсене да открием Бога, но Той ни се е разкрил в Своя Син, Който е сияние на славата на Отец и изявеният образ на Неговата личност. Ако желаем богопознание, трябва да сме христоподобни. Живеенето на чист живот в Христос като личен Спасител ще донесе на вярващия по-високо и по-чисто разбиране за Бога.

Христос е съвършено откровение на Бога. „Никой никога не е видял Отец – казва Той – Единородният на Отец, Който е в лоното на Отец, Той Го изявява“. Само чрез познаване на Христос можем да познаем и Бога. И като Го гледаме, ще бъдем преобразени по Неговия образ, подготвени да Го посрещнем, когато дойде.

Сега е времето да се подготвим за завръщането на нашия Господ. Готовността да Го посрещнем не може да бъде постигната за някакъв кратък миг. За да се подготвим за тази тържествена сцена, трябва да проявяваме бдително очакване, едно внимание, придружено с искрена работа. Така Божиите деца ще Го прославят. Сред трудните житейски сцени гласовете им ще се чуват да говорят думи на кураж, надежда и вяра. Всичко, което имат и са, е предадено в служене за Господаря. Така те се подготвят да посрещнат Господа; и когато Той дойде, ще кажат с радост: „Този е нашият Бог; чакахме Го и Той ще ни спаси. Ще се възрадваме и ще тържествуваме в спасението Му“.