ПО-СТРАШНАТА БУРЯ

Известният шотландски богослов Уилям Баркли загубил дъ­щеря си, когато била на 20 години. Тя загинала по време на буря в едно езеро в деня на своята сватба. По-късно студентите на Баркли го попитали:

  • Наистина ли вярваш в чудесата на Христос? Ако Той е ук­ротил бурята в Галилейското езеро и е заповядал на вятъра да утихне, защо не е направил това и за дъщеря ти? Защо е допус­нал тя да загине?

На това богословът отговорил:

  • Не зная защо е допуснал това, но знам, че Той укроти една много по-страшна буря, бурята, която бушуваше в моето сърце. Господ й заповяда да утихне и ми даде Своя мир, истински не­бесен мир.