ПРАВАТА ИЛИ НЕПРАВИЛНАТА СТРАНА?

  “Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти”
(Второзаконие 30:19)

Онези, които придвижват Божието дело напред, трябва да бъдат твърди и непоклатими като верни часовои в Господното войнство. Те трябва да се наредят под покритото с кръв знаме на княз Емануил… Предстои прогласяването на последната вест на Божията милост. Хората трябва да се разбудят и приготвят за великите събития, които предстоят… Причината, поради която днешният човек не вярва в истината е, че тя осъжда начина, по който той живее. Хората виждат, че истината зове към личностно преобразование, към реформация, и те се борят срещу нея, защото ненавиждат работата, която води до освещението…

Онзи, чиято съвест е сигурен пътеводител, няма да престане да разсъждава, а ще мисли още по-усърдно, когато светлината на Божието слово го огрее. Такава душа няма да се ръководи от човешки съвети и няма да позволи светските задължения и работи да препречат пътя пред послушанието. Такъв човек ще остави вън от себе всички себични интереси и през вратата на изследването ще приближи към Божието слово, като личност, която знае че вечната съдба зависи от това.

Има права страна – страната на Този, Който заяви: “Аз опазих заповедите на Отца Си” (Йоан 15:10). “Законът Господен е съвършен, възвръща душата” (Псалми 19:7).

Има и неправилна страна – това е страната на онзи, който се разбунтува на небето против Бога. Заедно със своите съмишленици, той бе изгонен от небесните дворове. От неговото деяние трябва да вземем поуката, че независимо колко високо би могъл да бъде издигнат човек в църквата или в света, ако той не бъде верен на Бога, ако възприема човешки закони вместо закона на Йехова, той никога не ще влезе в небето, защото живее в открито противопоставяне на Бога. Такъв ще получи наказание, съответстващо на силата на неговото влияние, което вместо да бъде поставено на страната на Исус, се поставя в услуга на Сатана. Колкото по-големи са неговото влияние и таланти, толкова по-голямо ще бъде и наказанието Му. Бог ще изисква от ръцете му душите, които е отвърнал от истината и ги е вплел в лъжата. Вместо да ги води при Бога, той ги е отлъчвал от Него, затова Бог ще изиска кръвта им от него…