ПРАВДА И СИЛА

Възмутен от някаква несправедливост, един човек казал пред Блсз Паскал:

– Няма правда в този свят.

Пacкал отговорил:

–  Грешите, господине! Има правда! Само, че правдата без сила е безпомощна, а силата без правда е тиранична. Трябва си­лата и правдата да се обединят така, че това, което е справедли­во да бъде силно, и това, което е силно, да бъде справедливо.