„И тъй, както сте приели Христос Исус, Господа, така и се обхождайте в Него“. (Кол.2:6)

Нашето израстване в благодатта, нашата радост и полезност – всичко това зависи от връзката ни с Христос. Именно чрез ежедневно, ежечасно общуване с Него, пребъдвайки в Него, ние растем в благодатта. Той е не само Начинателят, но и Завършителят на нашата вяра. Христос е Първият и Последният, и всичко. Той ще бъде с нас не само в началото и в края на нашия път, но във всяка стъпка от него.

Питате ли: „Как мога да пребъдвам в Христос?“. По същия начин, както сте Го приели в началото. И тъй, както сте приели Христос Исус, Господа, така и се обхождайте в Него (Кол.2:6). „Праведният чрез вяра ще живее“ (Евр.10:38). Предали сте себе си на Христос, за да сте Негови изцяло, да Му служите и да Му се покорявате; приели сте Го като свой Спасител. Сами не можете да изкупите греховете си, нито да промените сърцето си; но предавайки себе си на Бога, вярвате, че в Христовото име Той прави всичко това за вас. Чрез вяра ставате Христови и чрез вяра ще трябва да израствате в Него – като давате и получавате. Трябва да Му предадете всичко – своето сърце, волята си и служенето си – да Му посветите всичко свое и да се покорите на Неговите изисквания; трябва също да приемете всичко – Христос, пълнотата на всички благословения – да пребъдва в сърцето ви, да бъде вашата сила, вашата правда, вашият вечен Помощник. Той ще ви даде силата да проявявате послушание.

Посвещавайте себе си на Бога сутрин; нека това бъде първото, което правите за деня. Нека молитвата ви бъде: „Вземи ме, Господи, като изцяло Твой. Полагам всичките си планове в Твоите нозе. Употреби ме днес в служба на Теб. Пребъдвай в мен и нека всичките ми дела бъдат праведни пред Теб“. Това е ежедневна молитва. Всяка сутрин се посвещавайте на Бога за деня. Предавайте плановете си на Него, да бъдат изпълнени или отменени според Неговото провидение. Така ден след ден животът ви ще бъде в Божиите ръце и ще бъде оформян все повече по модела на Христовия живот.