ПРАВИЛНИТЕ МИСЛИ МОГАТ ДА СТАНАТ НАВИК

Както една капка дъжд приготвя пътя за друга при овлажняването на земята, така и една добра мисъл подготвя пътя за друга. Мислите стават навик. Единствената сигурност за всяка душа е правилното мислене. „Защото каквото мисли човек, такъв е и той” (Притчи 23:7). Силата на самоконтрола се засилва с упражнение. Това, което първоначално изглежда трудно, чрез постоянно повторение става лесно, докато правилните мисли станат навик. Ако склоним, можем да се отвърнем от всичко, което е посредствено, и да се издигнем до един висок стандарт; можем да бъдем възлюбени на Бога. Трябва да привикнем често да издигаме мислите си към Бог в молитва. Ако умът се отклонява, трябва да го връщаме обратно; чрез упорито усилие навикът накрая ще стане лесен.

Битката за твоя ум (biblebg.com)