ПРАВИЛНИЯТ ДУХ

 

Докато сме на този свят, ще срещаме противопоставящи се влияния. Ще има провокации, които ще изпитват нашия нрав. Но когато бъдат посрещнати с правилен дух, християнските добродетели ще се развият. Ако Христос обитава в нас, ще бъдем търпеливи, любезни и в добро настроение всред раздразнения и предизвикателства. Ден след ден и година след година ще побеждаваме собственото аз и ще растем до благороден героизъм. Това е задачата, която ни е определена; но тя не може да се постигне без помощ от Исус, без истинска решителност, непоклатима цел, постоянна бдителност и неспирна молитва. Всеки от нас има да води своята лична битка. Дори Бог не може да направи характерите ни благородни или живота ни полезен, ако не станем Негови сътрудници. Тези, които избягват борбата, губят силата и радостта от победата.