ПРАВИЛНИЯТ ФОКУС

Проказата е библейска метафора за греха. Ние сме с прокажени умове, които действат на принципи, противоположни на Божиите. Само онези, които си сътрудничат с Бога за своето изцеление, ще могат да влязат в небесния лагер.  Това изцеление е процесът на възвръщане на индивидуалността, на способността да мислим и да действаме, освободени от господството на нашата генетична слабост и съобразно с принципите на любовта, истината, откритостта и свободата.

Някои погрешно разбират тази действителност.  Вместо да се фокусират върху Лечителя и  лечението, те се съсредоточaват върху собственото си състояние. Откривайки недостатъци у себе си, те се съмняват в своето спасение. Много от моите пациенти са погълнати от несигурност относно спасението си,  защото продължават да откриват дефекти у себе си. Те не виждат, че въпросът не е в нашите минали грешки или  дори не в продължаващите ни борби, а в участието ни в лечебния процес.

,,Може ли да е толкова лесно“ д-р Тимъти Дженингс  – vrati_kam_poznanieto@abv.bg