ПРАГ НА НАСИЩАНЕ

„Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И – какво може Всемогъщият да стори за нас?“  Йов 22:17

Всеки час в света се самоубиват повече от хиляда души. Всяка година според статистическите данни на Съвета на народното здраве около три милиона души правят опит да сложат край на живота си. Покъртителен е фактът, че голяма част от тях са млади хора между 15 и 30 години. Защо? След проведено проучване от едно американско списание се посочват следните мотиви за самоубийство: “стремежът към високи резултати, ожесточена конкурентна борба в училища и университети, разклатени семейни взаимоотношения, ранни сексуални опитности, липса на хора с авторитет, надценяване на материалните неща, сливане на индивида с масите и не на последно място заплахата от ядрена война.” Едно шведско списание по медицина обясни: “Тези млади хора са опитали всички удоволствия на живота и той е станал за тях празен и безнадежден.”

Младежта по-лоша ли е отпреди? Не! Благосъстоянието дава повече възможности на хората да се наслаждават на живота предвид нарасналите доходи. Така бързо се достига прага на насищане. Животът обаче е един според собственото покварено, грешно сърце. Затова колко сериозни са думите от библейския стих! Независимо дали сме млади или стари, всички съгрешихме, но Бог иска да ни прости и чрез Господ Исус да ни дари нов смисъл на живот и вечна безопасност.