ПРАКТИКУВАЙТЕ ДОБРИ РАБОТНИ НАВИЦИ

 “Видял ли си човек трудолюбив в работата си?
Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.”
(Притчи 22:29)

Трудът бе даден на човека от Твореца. Бог осигури трудовата заетост на нашите първи родители в святия Едем. И от грехопадението насетне, човекът винаги е бил труженик и е ял хляба си с пот на чело. Всяка кост, всеки мускул на крайниците, всяка черта на лицето, издава факта, че той е създаден за дейност, а не за безделие.

Преданото изпълнение на житейските задължения, независимо какво е твоето положение, изисква мъдро усъвършенстване на всички таланти и способности, които Бог ти е дал. Пази се никога да не прибързваш, а в същото време извършеното да не отговаря на положените усилия. Безплодието на подобни действия често пъти се дължи на несвършената в подходящо време работа. Онова, което не е свършено когато трябва, независимо дали е в светските или църковните дела, рядко бива свършено добре. Мнозина изглеждат като че ли се трудят упорито през всичките часове на деня, но въпреки това не дават резултати, отговарящи на положените усилия…

Внимавай да не пилееш времето си за дребни неща, а след това да се провалиш в начинанията, които имат истинска стойност. Църквата и света се нуждаят от спокойни, уравновесени хора. Не е достатъчно да работиш добре само известно време. За да се осигури добър резултат, е необходимо постоянно прилежание и придържане към целта.