ПРАКТИЧНА ВЯРА

“да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.” 1Йн.4:18

В Божието слово се намират практически уроци… Това слово поучава на живи, святи принципи, които подбуждат хората да правят за другите, това, което те искат да правят на тях; принципи, които те трябва да приложат в ежедневието си и да ги пренесат със себе си в небесното училище. Олтарът и плугът (ралото) са опитности на всички, които търсят вечният живот. Ние познаваме толкова малко величието на любовта и страданието на Бога за нас! Нека всички, учещи се в Божието училище, напрегнат до край способностите на умовете си, за да успеят да разберат такива текстове като 45-та глава от книгата на пророк Исая, която трябва да получи училищно оформление, и да се изучава като най-важен предмет в нашите училища, защото това е по-добро от романите и измислените литературни истории. Защо нашите училища са поставени в такава зависимост от книги, които почти нищо не говорят за града, който претендираме че търсим, на който архитект и строител е Бог?… Небето е нашият дом. Нашето гражданство е на небето, и нашият живот не трябва да бъде посветен на един свят, който много скоро ще бъде унищожен. Божието слово трябва да се разкрива чрез характерите ни. Вижте само какъв чист, прелестен език има Библията, какви възвишени, облагородяващи принципи!